петък, 7 август 2009 г.

VIRTUAL ORGANISM - installatin Georgi Yamaliev“M-Tel Contemporary Bulgarian Art Awards” exhibition in Varna

Тази инсталация разглежда идеята за обществото като организмоподобна система .След навлизането на Internet и новите технологии се роди и утопичната идея за “глобален мозък” породило се от възникващата интелигентна мрежа, която е съвкупност от всички хора, компютрите, базата от познания и комуникационните връзки, които се свързават в едно цяло. Подобно на човешкия мозък, тази мрежа е неизмеримо сложна, самоорганизираща се система, която обработва информация, взема решения, учи се, открива идеи, т.е играе роля на нервна система. Структора, която не зависи от определена личност, организация или компютър. Електронните медии направиха процеса на еволюиране и разпространение на идеите изключително бърз. Това превръща “глобалния мозък” от интересна аналогия, в явление, което вече може да бъде конкретно преживяно. Това повдига много въпроси и притеснения кат: до колко личната идентичност е застрашена от размиване или изчеаване в общото цяло и възможно ли е това да е нов начин на контрол?