неделя, 30 май 2010 г.

REAL ≠ VIRTUAL (data.portret)-Installation Georgi Yamaliev

REAL ≠ VIRTUAL
(data.portret)REAL ≠ VIRTUAL
(data.portret)


Концепция:

С развитието на новите технологии и навлизането на интернет в нашето ежедневие, човек е принуден да съжителства в два паралелно функциониращи свята. Материалния, в когото е обособено физическото и виртуалния, като нов тип реалност. Това доброволно де-материализиране, поражда трансформация на реалния образ във виртуална личност.
Лицето, представляващо сбор от уникални черти, които не сме избирали сами, ни отличава един от друг. Външните ни телесни характеристики са част от собственото ни АЗ. Това ни прави същества, надарени със собствена и незаменима индивидуалност. И докато в реалността тя се изразява в уникалните форми на лицето и тялото изградени от плът и кости, то във виртуалното пространство тя се дематериализира до бинарен код, до поредица от букви и цифри, състояща се от байтове дигитална информация, която може да бъде кодирана, рекодирана, декодирана.
Параметри:
Инсталация състояща се от принт с размери 150/100см.
Материал: пенокартон
От него е бинарен код от myspace профила на автора, като зрителите са подканени да нареждат, слагат различните букви и цифри, запълвайки празните пространство. По този начин се създава интерактивен момент!